Urodziła się w Siedlcach w 1983 roku. W 2002 roku ukończyła IV LO im. Hetmana St. Żółkiewskiego (w klasie o profilu humanistycznym). Jest absolwentką polonistyki (specjalność: edytorstwo) i Podyplomowego Studium Zastosowań Informatyki na Akademii Podlaskiej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny) w Siedlcach.

Wiersze pisze od kilkunastu lat. W latach 2000-2002 uczestniczyła w spotkaniach Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”. Od 2007 do 2011 roku była członkinią Klubu Literackiego „Ogród”. W 2014 została, wraz z poetami Eugeniuszem Kasjanowiczem, Stefanem Todorskim, Adamem Końcą i Lechem Węgłowskim, współzałożycielką Klubu Literackiego „Pod Arkadami” działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach.

Jej utwory można znaleźć w tomikach pokonkursowych (między innymi Konkursów Literackich SODK „Limes”), czasopismach („Poezja dzisiaj”, Brulion Literacki „Ślad”, Kwartalnik Kulturalny „Kozirynek”) i antologiach Na dnie szukając nieba… (Siedlce 2000) oraz Absolwent – absolwentka (Siedlce 2018).

Wydawcą jej debiutanckiego tomiku zatytułowanego Jeśli kiedyś odejdziesz… (Siedlce 2010) było Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – Klub Literacki „Ogród”. Wstęp do tej książki napisała pani prof. Aleksandra Pethe.

Stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce, w 2016 roku zrealizowała projekt pt. Cisza zielonookiej kreski. W 2018 roku popełniła pierwsze opowiadanie pt. Świąteczna kartka (II miejsce w kategorii proza w 41. Konkursie Literackim SODK „Limes”)

Inspirują ją życie, podróże i sztuka.