jeszcze
analogowe wspomnienia
bronią się przed
digitalizacją totalną

koniuszki palców
odpychają się
od klawiatury QWERTY
dążąc w stronę
abecadłowego wiecznego pióra

pozbawiony hiperłączy
papier zeszytowy
łączy
emocje i fakty