słowa

raz zapisane

czarno na białym

po wielokroć

uskrzydlają się

i fruną

do ogrodu myśli

6 września 2016 r.