umarłeś

nie posmakowałeś wspólnego życia

odszedłeś

zostawiłeś w moim sercu

niedokończoną melodię miłości

 

fortepian

na którym grałeś

mówi NIE nowym właścicielom

 

nasze łóżko sprzeciwia się

kolejnym mężczyznom

 

tylko ja

nie wiem co powiedzieć